Hotline:

 0969 859 269

Địa chỉ: 36 phố Trần Điền. Khu Đô Thị Định Công